O společnosti | Libor Valenta - autobusová doprava

O společnosti

Firma Valenta – autobusová doprava byla založena v roce 1990.
Jejím majitelem je Libor Valenta.

Vše začalo v roce 1990 koupí autobusu značky Karosa ŠD 11. O několik měsíců později jsme zakoupili novější typ autobusu Karosa C734. Následovaly další, všechny stejné značky, všech typových řad. Od roku 2007 jsme vozový park začali rozšiřovat o luxusní autobusy zn. Setra, kterými bychom chtěli uspokojit i náročnější klientelu. V současné době provozuji 19 autobusů a mikrobusů. Opravy všech vozidel, včetně jejich pravidelných prohlídek, provádíme ve vlastním servisu.

Zaměstnanci firmy mají dlouholetou praxi v dopravě. Pravidelně se účastní školení pro řidiče, podrobují se všem předepsaným testům a lékařským vyšetřením. Klademe důraz na profesionalitu řidičů, příjemné vystupování, ochotu a dodržování předpisů v dopravě (vyhláška č. ES 561/2006 a dohoda AETR).

Firma má na základě pojistné smlouvy č. 8602652949, která byla uzavřena s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku ve výši 7 000 000 Kč.